Privacy policy

Marcando BV is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Door een overeenkomst met ons te sluiten, onze evenementenstand bij te wonen, onze website te gebruiken, verstrekt u bepaalde gegevens aan ons. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Webshop diensten

Om tot een overeenkomst te komen en om de overeenkomst met klanten uit te voeren, verwerken wij de naam, het professionele e-mailadres, het telefoonnummer, de functie en het bedrijf van de contactpersoon, alsmede eventuele correspondentie tussen de contactpersoon en ons. De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is het uitvoeren van de overeenkomst tussen Marcando BV en de klant. Wij bewaren deze gegevens in onze systemen voor de duur van de overeenkomst.

Evenementen

Op evenementen waar wij aanwezig zijn, verzamelen wij soms persoonlijke gegevens van contactpersonen van potentiële klanten of andere contacten. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen per evenement verschillen, maar zullen doorgaans uw naam, professionele contactgegevens, bedrijf en functie bevatten. Wij zullen deze gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, om u te kunnen contacteren voor commerciële doeleinden na het evenement en om u op de hoogte te houden van onze diensten via onze nieuwsbrief. Tenzij u klant bij ons wordt, zullen wij de persoonsgegevens voor dit doel gebruiken totdat u ons verzoekt de persoonsgegevens uit onze database te verwijderen.

Promotie

Behalve advertenties op onze website kunnen wij u via onze Facebook-pagina informeren over nieuwe producten of diensten.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen via een formulier waarbij u een aantal gegevens dient in te vullen. Bepaalde gegevens zijn optioneel en het is aan u om te beslissen of u deze aan ons wilt verstrekken. De gegevens die u ons toestuurt, worden door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling en beantwoording daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om geïnteresseerden te voorzien van informatie over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Als u een reactie plaatst op een van onze blogberichten, worden alleen uw naam, e-mailadres en eventuele aanvullende (optionele) gegevens die u hebt ingevuld, gepubliceerd. Deze gegevens zullen voor iedereen online zichtbaar zijn. Wij zullen geen extra informatie verzamelen om uw reactie te publiceren.

Verstrekking van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet aan Derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om uw verzoek te verwerken.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen die door de aanbieders van deze diensten worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker, tijdens het gebruik van een website. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies worden door ons gebruikt, maar ook gebruikt via Derden die wij hiervoor inschakelen.

Wij gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

 • om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken en om de website te beschermen. Deze cookies zorgen voor het functioneren van specifieke functies van onze website en zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren onthouden kunnen worden. Zo kunnen cookies bijvoorbeeld worden gebruikt om lettertypes correct weer te geven, om uw gebruikerssessie op de webserver te onthouden zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm waarmee u op de website zoekt of een gekozen filter te onthouden (technische en functionele cookies);
 • om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door het publiek om zo onze website en diensten te optimaliseren (analytische cookies);
 • om het internetaanbod voor u interessanter te maken door advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses (advertentiecookies).

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u een melding met uitleg over cookies. Wij vragen uw toestemming voor onze cookies als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De maximale bewaartermijn van onze cookies is twee jaar.

Voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij de volgende cookies en toepassingen:

Google Advertenties

 • Type: Volgen
 • Entiteit: Google LLC, Verenigde Staten, PrivacyShield, Privacystatement
 • Http/https: Https-cookie
 • Bewaartermijn: Max.2 jaar
 • Doel: Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze website weer te geven, om gegevens over de interacties van gebruikers met advertentie-impressies te verzamelen, en andere functies van advertentieservices zoals die betrekking hebben op onze website.

Hotjar

 • Type: Volgen
 • Entiteit: Hotjar, Malta, Privacystatement
 • Http/https: Http-cookie
 • Bewaartermijn: Max. 1 jaar
 • Doel: Cookies worden geplaatst vanuit Hotjar en opgeslagen in Ierland. Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat onze service te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser om te weten hoe u dit moet doen) of de cookies weigeren via onze banner. Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden.

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren over uw bezoek aan onze website. Een andere mogelijkheid is om de cookies handmatig te verwijderen voordat de vervaldatum is verstreken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor het gebruik van onze website. Daarna bewaren wij de gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij het wettelijk verplicht is om ze langer te bewaren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze Derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van hun websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om een gegevensexport met daarin de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken; u kunt daarbij aangeven dat u wilt dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.

Om fraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, kunt u een kopie van de cookie opvragen. U kunt dit opvragen via uw browserinstellingen. Indien de gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

College Bescherming Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. De privacywetgeving geeft u ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij het Belgische GDPR commissie

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.